Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par projektu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.10.2010

Projekts Nr.2009/0224/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/055

“Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā”

Projekta mērķis ir izveidot jaunu, starpdisciplināru pētnieku grupu, piesaistīt un sagatavot cilvēkresursus starpnozaru pētījumiem biodrošībā, biotehnoloģiju pārvaldībā, kā arī stiprināt biodrošības jomas kapacitāti Latvijas Universitātē (LU) un Latvijā.

Projekta gaitā izveidotā pētnieciskā grupa veic starpnozaru pētījumu bioloģijas (šūnas bioloģija un ģenētika), medicīnas (medicīniskā mikrobioloģija), socioloģijas (sociālā antropoloģija) un tiesību zinātnēs.

Projekts risina trīs no svarīgākajām nozares problēmām:

1. Cilvēkresursu nepietiekams nodrošinājums biodrošības jomā.

2. Starpdisciplināras metodoloģijas trūkums biodrošības nodrošināšanai Latvijā.

3. Nepietiekama sabiedrības līdzdalība zinātnes pārvaldībā.

Straujā zinātnes attīstība 20. gadsimta beigās ir radījusi šauru zinātnieku specializāciju savā nozarē un komunikācijas trūkumu starp zinātniekiem un sabiedrību, vienlaikus radot jaunus tehnogēnus riskus videi, veselībai un ekonomikai. Lai mazinātu šos riskus, ir nepieciešami biodrošības speciālisti bioloģijas, medicīnas, socioloģijas un tiesību zinātnēs.

Projekts ir vērsts uz Lisabonas mērķu (cilvēkresursu attīstība, uz zināšanām balstīta ekonomika un ilgtspējīga vides izmantošana) sasniegšanu Latvijā, atbildot uz pieprasījumu pēc speciālistiem, kas spētu piedalīties jaunu tehnoloģiju izstrādē un biodrošības izvērtēšanā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Lai nodrošinātu biodrošu tehnoloģiju attīstību, nepieciešams izveidot starpdisciplināru biodrošības ekspertu paneli.

Projekts veicina dialogu dažādu nozaru zinātnieku starpā un iesaista ieinteresētās sabiedrības grupas: politiķus, uzņēmējus, patērētājus, pacientus, radot visaptverošu biodrošības jumta skatījumu un tādu cilvēkresursu pamatu, kas savā darbībā ievēro visu iesaistīto pušu intereses, tai skaitā veicina sabiedrības līdzdalību zinātnes pārvaldībā.

Projekta īstenošana veicina pētniecisko kapacitāti biodrošības un bioētikas jomās, kā arī ļauj veidot drošu pamatu Latvijas ilgtspējai un konkurētspējīgai attīstībai biotehnoloģijas laukā.

Projekta ietvaros tiek veikti pētījumi četros virzienos:

1. Biodrošības kritēriji biotehnoloģiju pārvaldē.

2. Somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un klīnisko pētījumu biodrošības kritēriju izveide.

3. Ģenētiski modificētu organismu genoma struktūras un transgēna gēnu ekspresijas stabilitāte.

4. Bioanalītisko marķieru atlase patogēno baktēriju rezistences un virulences pētījumiem.