Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Bioanalītisko metožu laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.02.2010

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Bioanalītisko metožu laboratorija (BAML) tika nodibināta 2005. gadā, tās vadītājs ir Dr. biol. vadošais pētnieks Jānis Ancāns. BAML atrodas Kleistos, zinātniskā kompleksā blakus Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtam un "BioSan" laboratorijas iekārtu ražotnei. Laboratorijas telpas tika iekārtotas 2005. gadā ar PHARE finansējuma atbalstu un jau 2006. gadā tajā tika uzsākta ERAF projekta "Biomedicīnā pielietojamu autologo cilmes šūnu iegūšanas un pavairošanas tehnoloģiju praktisko aspektu izstrādāšana" realizācija, kas ļāva izveidot jaunu cilvēka autologo cilmes šūnu pētnieku grupu. 2006. gada beigās BAML tika uzsākta arī Valsts pētījumu programmas agrobiotehnoloģijā projekta realizācija, kuras gaitā tiek izvērtēta Latvijai nozīmīgu laukaugu sugu ģenētiskā daudzveidība. ERAF, Latvijas Zinātnes padomes, Lauku atbalsta dienesta un Latvijas Universitātes finansiālais atbalsts vairāku grantu un projektu veidā ir ļāvis izveidot modernu laboratoriju un piesaistīt zinātniskai darbībai perspektīvākos Latvijas Universitātes Bioloģijas un Medicīnas fakultāšu studentus. BAML izveidojusies sekmīga sadarbība ar LU Bioētikas un biodrošības centru, paverot iespējas veikt starpdisciplinārus pētījumus biodrošības jomā, lai novērstu vai mazināuu riskus, kas saistīti ar moderno biotehnoloģiju un tās produktiem.