Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
BAML realizētie pētnieciskie projekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.02.2010

Projekta finansētājs

Projekta nosaukums

Realizācijas laiks

Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)

"Biomedicīnā pielietojamu autologo cilmes šūnu iegūšanas un pavairošanas tehnoloģiju praktisko aspektu izstrādāšana"

2006. - 2008. gads

LZP projekts 08.2193

"Cilvēka mezenhimālo cilmes šūnu (MCŠ) izolēšana un raksturošana to pielietojumiem medicīnā"

2008. gads

LU pētniecības projekts

"Dabas vielu farmakoloģisko īpašību raksturošana ādas cilmes šūnu kultūrās"

2008. gads

Valsts pētījumu programma agrobiotehnoloģijā

Programma "Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguveino ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla"
1. Projekts "Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes" VPP agrobiotehnoloģijā interneta vietne

2006. - 2009. gads

LU pētniecības projekts 

"Molekulāro marķieru pielietojums augu biotehnoloģijā Latvijas Universitātē".

2006. - 2008. gads

LZP projekts 07.2055

"Latvijas miežu šķirņu un selekcijas līniju ģenētiskās daudzveidības un selekcijas potenciāla izvērtējums izmanotojot augstas caurlaidspējas punktveida mutāciju genotipēšanu"

2007. - 2008. gads

LZP projekts 09.1095

"Miežu (Hordeum vulgare L.) slimībizturības un hipersensitīvās atbildes molekulāro mehānismu identificēšana un funkcionāla raksturošana"

2009. - 2012. gads

ZM LAD projekts

"Ģenētiski modificēto organismu riska faktoru un ietekmes uz vidi novērtējums".

2008. - 2011. gads

COST akcija FA0604

"Triticeace genomics for the advancement of essential European crops (TritiGen)" COST akcijas posteris

2007. - 2010. gads

COST akcija TD0801

"Statistical challenges on the 1000€ genome sequences in plants"

2009. - 2012. gads