Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU BF Bioētikas un biodrošības centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.07.2010

LU BF bioētikas un biodrošības centrs dibināts 2006. gadā.

mērķi ir:
1. veidot un īstenot starpdisciplinārus pētniecības, pielietojamās zinātnes un analītiskus projektus, tajos iesaistot bioloģijas, medicīnas un sociālo zinātņu nozaru speciālistus; šo projektu ietvaros piedalīties LU studiju procesā un veidot sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām, valsts un nevalstiskām institūcijām un organizācijām un uzņēmumiem;
2. īstenot pētniecību bioētikas un biodrošības jomā, apzinot biotehnoloģiju socio-ekonomiskos aspektus un izstrādājot ieteikumus to ieviešanai un pielietošanai.

Centra darbības virzieni ir:
1. piesaistīt finansējumu un veidot darba (tematiskās) grupas pētījumu, bioētikas un biodrošības projektu realizēšanai. Šīs darbības ietvaros veicināt un koordinēt sadarbību un informācijas apmaiņu starp LU dzīvības zinātņu un sociālo zinātņu speciālistiem;
2. veikt inovatīvo darbību, sniegt atbalstu un konsultācijas, organizēt kursus, lekcijas, seminārus un praktikumus u. tml. juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar Centra darbības mērķiem;
3. vadīt studentu zinātnisko darbu izstrādi un piedalīties studiju programmu realizēšanā bioloģijas, medicīnas un sociālo zinātņu nozarēs;
4. veidot datu bāzes un veikt izdevējdarbību (mācību, uzskates līdzekļu u. c. materiālu izstrādāšanu, izdošanu un izplatīšanu);
5. centra pētījumu un studiju projektu realizācijas gaitā sadarboties ar citām Latvijas un ārzemju augstskolām un institūcijām un veidot sadarbības tīklus.