Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU BF bioētikas un biodrošības centra realizētie projekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.02.2010

2003-2007 ES 6. ietvara projekts “Biomedicīnas izaicinājumi”, Latvijas projekta vadītāja projekta starptautiskās vadības grupas locekle Dr. Aivita Putniņa, informācija par projekta rezultātiem www.univie.ac.at/virusss/cobpublication

2007 UNESCO projekts Genoma izpētes projekta Latvijā sabiedriskie aspekti, projekta ziņojums www.policy.hu/putnina/genoms_atskaite.pdf

2007 PVO projekts Nacionālais ziņojums par vardarbību ģimenē un veselību, projekta zinātniskā vadība http://www.policy.hu/putnina/Vardarbiba-pedejais.pdf

2008 Biotehnoloģiju pārvaldība: cilvēka cilmes šūnu izpēte un tās tiesiskie un ētiskie aspekti, LZP grants

2009-2011 ES 7. Ietvara projekts „Līdzdalība lēmumu pieņemšanā zināšanu intensīvā politikas laukā”, nacionālā projekta vadība www.cit-part.at/